Rtg dijagnostika/slikanje zubi

U našoj ordinaciji Vam nudimo kompletnu RTG dijagnostiku zubi. Na raspolaganju Vam je:

  • Lokalno slikanje pojedinačnih zubi,
  • Ortopantomografsko slikanje kompletne čeljusti,
  • CBCT 3D slikanje čeljusti.

RTG i CT slikanje nam omogućava otkrivanje promjena koje ne možemo vidjeti samo stomatološkim pregledom:

  • karijes pod plombom ili krunicom,
  • upalne procese na korjenu zuba (granulom, cista),
  • slomljen korijen zuba,
  • parodontitis,
  • korjenovi zaostali nakon vađenja zuba,
  • kvalitet punjenja korjenskog kanala,
  • precizno pozicioniranje implantata tijekom ugradnje.

Naručite se